Thông tắc vệ sinh tại Quận Hai Bà Trưng thế nào? Quận hai bà trưng là quận trung tâm của thánh phố hà nội , nơi tạp trung đông dân bậc nhất . Tuy diện tích quận không rộng lớn như hoàng mai , long biên nhưng dân số tập trung tại đây lại rất đông, và đây cũng là quận có nhiều trường đại học , bệnh viện lớn nhất cả nước, do đó không thể tránh  ...

Chi tiết